Приятного просмотра

ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാൻ ചില പൊടിക്കൈകൾ | How to improve self-confidence | Malayalam Motivational video

Опубликовано: 19 дней назад
1 741 просмотров
👎 2
Скопируйте и вставте на Ваш сайт

Описание

Follow us on Social Media
Facebook -
Twitter -
Instagram -
YouTube: -
Linked-in -
Website: - www.faizalrahman.live
To book his corporate and public trainings: Contact on +971503403322
To Join WhatSapp group: +971503403322
About Faizal Rahman
He is finance expert by profession, entrepreneur by enthusiasm, speaker, trainer and coach by passion.
He serves in many small/media sized companies in their system building, staff training and finance consultation.
He gives corporate and public training sessions across the GCC countries (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman & Bahrain) and in India. Below are some of his main training programs!
Corporate programs
Work Values Workshop [Culture building program] All employees
Power Selling Workshop [Professional sales training] Sales team
Smart at Money Workshop. All employees
Public programs
Action Mastery [Master of actions program]
Effective Speaker Training [Public speaking training]
Born To Lead [Leadership Program]

Faizal Rahman
Living to Inspire
CPFRAHMAN
Mind power training
NLP
Transactional Analysis
Psychology
Success
Motivational Videos
Public speaker
Trainer
Malayalam motivational videos
English motivational videos
Students
Self-confidence
Life
Parenting
Hypnotism
Time Management
Manager
Leadership
Business
Entrepreneurship
Goal
Tension
Disappointment
Failure
Child
Action Mastery
Pro-Mastery
Strategy consultant

Субтитры

I'm gonna Hartnell show some varsity gap but about a legal I was sure little vidi I reckon River your video nothing with the proteins of psychology's or number in laugh another practical item number day-to-day life in melanoma chilly refer to the angel how far you are self-conscious develop Ian I think in the course to technique use whatever it is directly very practical.

Idol irregular number one none of proteins you see jumper in the pansy like Arabic share what are they I practically mother Lucas I encourage you moving I portrayed indirectly the locking up psychology will kowtow none of the things you say there in yellow now cool conference now a little come into our you now a candidate for another Fela so make sure that you are using a.

Good puppy that is one thing in second thing it straight idler not a thumb you know how or didn't you think I get a straight diet and we can negotiate personally in a reversal now walking style never life being of this Virginia other cultural chain will change the engine a number of our titan megamum are you know so that it will become a good cool for your.

Confidence and third thing model a pal soon my la friends know a lot of confident I J Dilla my little circle mom could you tomorrow I'm gonna saw a new array what are a low confidence in our number not confident in my line you see obstacle a la noche de que la liga light number delightful Kubrat you that depends friends and I do mean a number of like so that is another thing and the.

Other thing is that spot develop use the landline every thumb on the particular nomadic old friends over to give Nana reason 8 chillin ever say she like a cannon sorry I was another gnarly-looking confidence in Lana Cobras all and some children observe Janna collaborate make a varam egg on the day you de la la la I think even sentimental Bella I'm gonna la vida.

Loca Cohanim - America bump didn't map you know Nullah meanings in llao llao do consider boosting did another it apart bigger maybe a ride when I get back to LA I thought I'm gonna be paying him he'll I can I want to Telluride and I'm gonna I'm gonna comprehend several over the big him in the Lana you know these are the studies history and other thing is.

That Sellafield again with the perb I gonna try and gravel a unless you know together it's self inking forgettable do the confidence in the real you know I'm gonna sell figure number namorada LaRue where is TSG Mount pelée enough also animal pristine kill you don't know how Paulo putting numberless LP some number four cause a girl water faced with the Instagram like it so that is another.

Tool for you know for improving your confidence love it other thing is that Big E with the failures Jerry Jerry para general mama dragon in really I reckon I'm along at Delia I don't know what it showed us gonna kill Jerry para J gonna delay the belated tournament confidence now I'm gonna live you know do you think Angela a matter of confidence and I'm married to they're a bit baggy reveille.

Ivanovich Iran bottle alike origin Cheryl Martin as I could be Lee the Paciello you will become confident and finally the most important thing is that you know move your body exercise see other number of life in the father McCue Monte allows also one half an hour regular member amberbogie America on the movie can I think a little like a yellow like.

The jogging lacunae energy give me a surrogate he got in a locker Jerry again we can keep a confidence level but about a psychologically idyllic reoccurring like over love you do some clinical already or but she can be around today the one of the practical and then it we put on it in believed in me and sorry cannot go.

Through overnight it will attack any grammar yeah I hope you all will become very very very very confident people in the future see you next time

Комментарии

VIJIL MK • 9 дней назад
Thank you sir...
👍 1
saleem ambalath • 16 дней назад
സൂപ്പർ സാർ
👍 1
albin chacko • 18 дней назад
good topic! Can u give some perfume names with long lasting good smell for Men..? any advice would appreciate.
👍 1
nizam muhammad • 18 дней назад
Nice tips
👍 1
Baachen Living • 18 дней назад
നല്ല പെർഫ്യൂം, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള നടത്തം, മനസ്സിന് ഉന്മേഷം നൽകുന്ന പാട്ട്, പോസിറ്റീവ് എനർജി നൽകുന്ന കൂട്ടുകാർ, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ അനായാസം അഭിമുഖീകരിക്കുക്ക, സെൽഫി എടുക്കുക, എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക... വളരെ നല്ല പോസ്റ്റ്.
👍 2
shinu scs • 19 дней назад
Nice.....bro
👍 1
NIGEESH RAJAGIRI • 19 дней назад
Great bro 👍🏻👍🏻👍🏻👏🏻👏🏻
👍 1
Dhana Sekar Jii • 19 дней назад
Nices saree
👍 1
Faisal vlogger • 19 дней назад
good one
👍 1
Shr Eyas • 19 дней назад
✌🏻super
👍 1